Team coaching

TEAM : together everyone achieves more.  Dat is de ultieme wens van bedrijfsleiders. In de dagdaaglijkse praktijk blijkt dat een performante samenwerking een heuse uitdaging is die ontegensprekelijk het resultaat van de onderneming beïnvloedt. Team coaching is er op gericht om op een effectieve en resultaatgerichte manier teams te coachen in hun ontwikkeling naar betere communicatie, naar grotere effectiviteit met minder inspanning en naar collegiale samenwerking. Kortom: naar duurzaam succes in samenwerking.

HR professionals investeren veel tijd en geld in het zoeken naar talentvolle en goed opgeleide medewerkers. Echter mensen zijn maar mens. Ze doen lang niet altijd wat ze zeggen, ze menen soms niet eens wat ze zeggen, en als je ze samen in een kamer zet draaien ze om de hete brij heen en benoemt niemand wat er echt aan de hand is. Veel bedrijven en organisaties bereiken niet hun gewenst resultaat omdat plannen blijven steken in goede bedoelingen, aangezien hun teams vastlopen in hun samenwerkingsverband.

Team coaching is gericht op mensen en groepsprocessen. Hoe houdt een groep een ongewenste situatie onbewust in stand? Hoe zetten teams zichzelf schaakmat? De teamcoach maakt de bewuste- en onbewuste vanzelfsprekendheden die de teamwerking saboteren bespreekbaar. Wat er in het hier-en-nu gebeurt, is immers een weergave van de patronen op de werkvloer en deze kunnen het team afleiden van hun doel. Team coaching laat de verantwoordelijkheid van de gewenste verandering bij het team zodat het uiteindelijk kan uitgroeien tot een zelfsturend team.

Team coaching is geen groepstherapie! Op basis van een intake gesprek kunnen allerhande vormen voorgesteld worden mits inbreng van bijvoorbeeld DISC of LEGO® SERIOUS PLAY®, .... Contacteer me vrijblijvend voor bijkomende informatie via de contact pagina.