Stress coping & Burn-out coaching

Sta je bekend als het stresskieken van de afdeling en merk je dat het moeilijk wordt je te ontspannen na je werk?
Krijg je meer en meer last van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, nek- en rugpijn, hoge bloeddruk ....
Dan is het plausibel dat je stressklachten hebt.

Stress is de verkeerde kant op fantaseren

Stress is eigenlijk erg nuttig. Iedereen kent wel de gezonde spanning die vooraf gaat aan een belangrijke prestatie of een moeilijke vergadering? Echter door de stress presteer je vaak nét iets beter. Diezelfde stress zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat je in een gevaarlijke situatie de kracht vindt om in actie te komen: om te vluchten of om je te verdedigen. Stress speelt dus al eeuwen lang een belangrijke rol om te overleven.

Soms sta je langdurig onder stress, door een moeilijke situatie op het werk, een levensgebeurtenis , ...  De manier waarop je hiermee omgaat in je gedachten kan de stress verergeren. En dat leidt vaak tot lichamelijke klachten, zoals: hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid, concentratieverlies, neerslachtigheid en snel kwaad worden.
Wanneer deze negatieve gedachtenstroom gaat de overhand  nemen en je je tijd vooral  besteed aan de verkeerde kant op fantaseren – want dat is eigenlijk wat piekeren is – dan heeft dit een sterke remmende invloed of heel ons denken, doen en voelen.  

Stress coping helpt je vaardigheden te ontwikkelen die ongezonde stress naar gezonde stress kan omzetten en je balans te hervinden.

Topics die vaak voorkomen zijn, oa. :

  • Personal leadership
  • Time management
  • Grenzen stellen
  • Leren neen zeggen
  • Omgaan met emoties
  • Loslaten vs piekeren
  • ...

Ongezonde stress kost ontzettend veel energie en kan uiteindelijk leiden tot overspannenheid, burn-out en zelfs depressie.

Indien je bij jezelf om iemand in je omgeving bovenstaande of onderstaande symptomen herkent, praat er dan open over. Raadpleeg je huisarts, want hoe vroeger je deze vicieuse cirkel kan doorbreken hoe vlotter je herstel.

Burn-out

Burn-out is een term die het eerst beschreven werd door Freudenberger in 1974 n.a.v. een onderzoek bij hulpverleners die emotioneel uitgeput geraakten en hun motivatie verloren door het werken met veeleisende patiënten. Opvallend is dat het fenomeen vooral voorkomt bij werknemers die in vuur en vlam staan voor hun werk.

De wetenschappelijke literatuur omschrijft burn-out als een langdurige psychische vermoeidheid dat werkgerelateerd is. Het syndroom wordt gekenmerkt door :

1. Emotionele/mentale uitputting: Je bent aan het einde van je krachten, je energie is op.

2. Cynisme: verwijst naar een afstandelijke, wantrouwige houding tegenover klanten, collega’s, of tegenover de job. Dit cynisme manifesteert zich als reactie op de uitputting.

3. Afnemende competentie: als je bij de uitoefening van je werk aanhoudend wordt geconfronteerd met gevoelens van uitputting en cynisme zal je inderdaad ook het gevoel krijgen onvoldoende bekwaam te zijn om je werk nog naar behoren uit te voeren.

Moeten we nu allemaal bang worden om een stevige uitdaging aan te gaan bij onze werkgever? Neen vooral niet!

Mensen die op het werk onvoldoende uitgedaagd en geprikkeld worden,kunnen te maken kunnen krijgen met een bore-out. Doordat de activiteiten op het werk niet genoeg voldoening, energie en afwisseling bieden, zal het werk je fysiek en mentaal gaan vervelen.

Het resultaat van een bore-out is erg vergelijkbaar met dat van een burn-out: je geraakt uitgeput.

Burn-out coaching focust in de eerste plaats op energieherstel. We bekijken samen hoe jij in deze situatie bent terecht gekomen en gaan vervolgens op zoek naar activiteiten die jou energie kosten en welke je juist rust en energie opleveren. Je leert prioriteiten te stellen en voor jezelf op te komen. Vervolgens scherpen we je stresscopingsvaardigheden aan en leer je hoe je met je gedachten je gevoel beïnvloedt. We zoeken diverse technieken waarmee je kunt ontspannen en de controle leert houden over je gedachten. Ten slotte bereiden we samen je terugkeer naar de werkvloer voor en blijven we daarna nog enige tijd in contact om te vermijden dat je in je oude valkuilen trapt.

Mij overkomt dit niet ! Ben je beschaamd of bang? Nochthans krijg je waarschijnlijk al veel signalen uit je omgeving?! Sinds 1 september 2014 geldt voor bedrijven de wettelijke verplichting maatregelen te nemen ter preventie van burn-out bij werknemers zoals sensibilisering en het oprichten van een meldingssysteem. Burn-out preventie/herstel is zowel in het belang van de werknemer als in het belang van de werkgever. Beiden verliezen bij een langdurige afwezigheid. Een gesprek met je partner, je leidinggevende, de huisarts of bedrijfsarts en HR-verantwoordelijke is zinvol om een uitweg te vinden uit deze tijdelijke situatie.

Ik begeleid je graag als coach en gespreksfacilitator bij je werkgever. Een open communicatie tussen werkgever en werknemer is altijd raadzaam en vergemakkelijkt je terugkeer. 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via de contactpagina.

Lees ook meer informatie over mijn werk als stress coping en burn-out coach in mijn flyer. Je kan de PDF downloaden, of als je een fysiek kopietje wil kan je me contacteren.