LEGO® SERIOUS PLAY®

Onderzoek heeft aangetoond dat spelen positieve gevolgen heeft op onze gezondheid, geluk, intelligentie, creativiteit aanpassingsvermogen,... LEGO® SERIOUS PLAY® is een innovatieve, ervaringsgerichte methode gericht op de verbetering van prestaties in de werkomgeving en de begeleiding van innovatieve processen. De achterliggende waarde aan LEGO® SERIOUS PLAY® vertrekt vanuit het geloof in het potentieel van mensen gekoppeld aan het geloof dat iedereen in een organisatie kan bijdragen aan de discussie, de oplossingen en het resultaat.

Achtergrond

De methode is ontwikkeld op initiatief van Kjeld Kirk Kristiansen, eigenaar van LEGO sinds 1995, die een strategisch antwoord zocht voor de moeilijkheden die zijn onderneming op dat moment onderging. Daarom zocht hij hulp bij Johan Roos en Bart Victor van de IMD Business School uit Lausanne.

Aan de basis van de samenwerking lagen
- Een algemene ontevredenheid over de toenmalige strategie methodes
- De gedeelde  visie dat  mensen essentieel zijn in het behalen van het bedrijfsresultaat
- De bedrijfsstrategie is iets wat je moet doorleven/uitdragen  en niet mag wegbergen in een kast

Hieruit resulteerde een degelijke methodiek om strategieën te bouwen, doch het proces om het potentieel van de deelnemers maximaal te benutten ontbrak.  Dit werd aangevuld door Robert Rasmussen, toenmalig directeur van product ontwikkeling voor de educatieve markt bij LEGO. Hij voegde opnieuw toe wat reeds altijd aan de basis van elke LEGO ontwikkeling lag, nl. hoe mensen leren en ontwikkelen. Aan de basis van de LEGO® SERIOUS PLAY®- methode is  teruggegrepen naar psychologie en gedragswetenschappen, voornamelijk het Constructionisme. Dit  is een educatieve methode die gebaseerd is op de uitgangspunten van het constructivisme. Constructionisme, voor het eerst gedefinieerd door Seymour Papert (student van Piaget), zegt dat leren het meest optimaal verloopt als er een aanwijsbaar/tastbaar produkt wordt gemaakt/geconstrueerd. Door het constructieproces zo feitelijk uit te voeren zullen studenten/lerenden nog dieper betrokken zijn bij dat wat geleerd moet worden.

Voor individuen, teams en organisaties

LEGO® SERIOUS PLAY® programma’s worden wereldwijd ingezet voor verschillende doeleinden, onder andere

 • Strategie exploratie en ontwikkeling
  Het onderzoeken en evalueren van relaties met klanten en leveranciers 
 • Organisatorische ontwikkeling
  Voor management, teams and individuen.
 • Innovation & product development
  Aanwakkeren van het creatief denken en het omzetten van ideeën naar concrete concepten.
 • Change management
  Faciliteren en implementeren van veranderingen in de onderneming.

LEGO® SERIOUS PLAY® faciliteert een team in het zichtbaar maken het volledig system waarvan dit team deel uit maakt  inclusief de teamrollen, onderlinge relaties en bedrijfcultuur. Binnen dit systeem kunnen ze scenario’s testen waardoor er meer vertrouwen, inzichten en commitment ontstaat dat het team kan ondersteunen in het aangaan van de toekomstige uitdagingen.

Er is er altijd eentje die net niet zegt wat hij denkt, maar wellicht een zeer waardevolle bijdrage kan leveren…

Sommige teams voelen zich niet au serieux genomen. Teveel energie, ideeën of opportuniteiten gaan verloren met als resultaat dat mensen niet meer betrokken en minder gemotiveerd zijn.

LEGO® SERIOUS PLAY® helpt ondernemingen met deze uitdaging. Het is een taal, een communicatie tool, problem solving methodologie, gebaseerd op de overtuiging dat iedereen kan bijdragen tot de discussie, de oplossingen en het resultaat.  

Een workshop is een groepsproces dat op maat voor u wordt ontworpen. 

Wat biedt deze methodologie meer dan andere?

 • Iedereen spreekt zijn kennis en ideeën uit aan de tafel
 • Iedereen heeft meer aandacht voor de ideeën en kennis van elkaar
 • Het volledige team heeft nieuwe kennis, inzichten, een duidelijke perceptie, een grotere bewustzijn, en een gedeelde opinie.
 • Elke deelnemer is goed vertrouwd met de uitgewisselde info, heeft een grotere betrokkenheid tot de materie en de nodige inzichten zelfvertrouwen om het om te zetten in dagdaaglijkse praktijk
 • Deelnemers verlaten de meeting een groter commitment t.o.v. elkaar

 

Wil je meer te weten komen over een LEGO® SERIOUS PLAY® workshop?
Contacteer me vrijblijvend en we maken een afspraak om samen te overleggen!