Keuzekompas ®

Als één van 40 geselecteerde coaches bied ik tevens Het Keuzekompas® aan. Dit is een uniek instrument dat ondernemingen faciliteert om op een inside-out manier ontwikkeling te stimuleren door mensen te ondersteunen op een bewuste manier keuzes te maken. Het werd ontwikkeld in samenwerking met de universiteit Gent, fac. Psychologische Wetenschappen (Prof. Dr. B. Soenens).

Klassieke instrumenten zoals bv development centers werken op een outside in manier (van binnen naar buiten – door de competenties te diagnosticeren en de gaps te definiëren worden de ontwikkelingspistes van de medewerker vastgelegd). Het Keuzekompas® heeft het daarentegen over het potentieel van de medewerker en zijn persoonlijke wens om te groeien, vertrekkend vanuit zijn unieke talenten en passies. 

Het Keuzekompas® is opgebouwd vanuit de grondslagen van de zelfdeterminatietheorie

Binnen dit veld wordt onderzoek gedaan naar het innerlijk kompas, dat ons als mens helpt bij het maken van belangrijke keuzes in ons leven. De methodiek hanteert een aantal coachingtechnieken die ontstaan zijn binnen het waarderend onderzoek (appreciative inquiry), krachtgerichte coaching en de positieve psychologie. Deze technieken worden ingezet om het bewustzijn van de coachee rond zijn intern kompas te vergroten.

De complexiteit van onze organisaties en onze wereld maakt het werk er niet eenvoudiger op. Voor veel mensen raakt het vat stilaan vol, en loert stress en burn out om de hoek. De mate waarin mensen veerkrachtig omgaan met deze druk wordt mede bepaald door de mate waarin zij contact kunnen maken met hun intern kompas. Werkgevers hebben behoefte aan medewerkers die bewust loopbaankeuzes maken en hun job met volle goesting kunnen beleven. Het Keuzekompas® is het eerste instrument op de Belgische markt dat mensen helpt om op een bewuste manier keuzes te maken vanuit hun intern kompas.  Het is dan ook uitermate geschikt als preventietool in stress- en burnout programma’s

Lees alles over het Keuzekompas® en de betekenis ervan voor jouw organisatie door te klikken op het logo.