1. Gedragstijlen
2. Drijfveren


DISC

Naast de invloed van Dr. Carl Jung is het vooral het vierkwadrantenmodel van William Marston dat aan de basis ligt van de DISC assesment. Elke letter in zijn vierkwadrantenconcept staat voor een specifieke factor die iets zegt over de manier waarop wij waarneembaar reageren op onze omgeving. DISC maakt het mogenlijk om menselijke gedragspatronen te meten en te beschrijven in objectieve, niet-oordelende termen. En wetende dat wat zichtbaar is voor een ander een blinde vlek kan zijn voor onszelf, zit hier een schat aan info voor je persoonlijk ontwikkelingsplan!

1 - Gedragsstijlen

Een DISC gedragsrapportage geeft je meer inzicht in je gedragsvoorkeuren en gedragspatronen.

Het geeft je tegelijkertijd meer besef van het feit dat alle mensen andere gedragspatronen vertonen.  Deze dubbele bewustwording helpt je persoonlijke effectiviteit te verhogen.

Door middel van het invullen van een on-line test ontvang je een rapportage over jouw persoonlijk gedragsprofiel.

Elk gedragsprofiel heeft zijn eigen voorkeur over :
• Hoe ze gemotiveerd worden
• Welke omgeving hun voorkeur heeft
• Wat hun motiveert en wat hun angsten zijn
• Wat de persoonlijke doelen zijn
• Hoe ze communiceren met anderen
• Hoe ze graag behandeld wensen te worden

Op die manier leer je waarom jij sommige situaties als lastig ervaart en waarom in tegenstelling tot bijvoorbeeld collega’s  je sommige uitdagingen eerder als een piece of cake benadert.

Tijdens de bespreking van het rapport checken we de theorie met je dagdaaglijkse praktijk.  We bekijken samen welke aspecten  van je gedrag je helpen of al dan niet hinderen. Let op : het is geen test en er is geen goed of fout!  We onderzoeken hooguit hoe effectief je gedrag bijdraagt tot het behalen van de doelen die je je  persoonlijk  gesteld hebt  of door je werkgever. Indien je dat wenst kan je in navolging van het rapport je eigen persoonlijk ontwikkelingsplan opmaken.

U kan hier alvast een voorbeeldrapport downloaden. 

De rapportage is ook uitermate geschikt voor teams aangezien je meteen begrijpt welke individuele gedragskenmerken specifiek van waarde zijn voor de organisatie.  Hoe vullen deze individuen elkaar optimaal aan binnen een team, wat zijn hun individuele en gezamelijke motivatoren, ... etc.

Wat wordt er gemeten?

• Assertief - Taakgericht: Dominatie – De D-factor meet de manier waarop mensen omgaan met problemen. Hebben ze de  drang om controle over de situatie te nemen, zijn ze  resultaat- en prestatiegericht, zoeken ze uitdagingen op...

• Assertief - Relatiegericht: invloed  (Interactief) - De I-factor meet hoe je  anderen wil motiveren, enthousiasmeren, of hoe je je wil uitdrukken en gehoord worden. Ben een een geannimeerd verteller of eerder een feitelijke onderzoeker?

• Receptief- Relatiegericht: stabiliteit (sociaal) - De S-factor meet de stabiliteit of de manier waarop je reageert op tempowisselingen en veranderingen vanuit je omgeving. Ben je eerder een zorgzaam en loyaal type dat zich als een vis in hetwater beweegt in zijn bekende vijvers of hou je van te zwemmen in de zee ?

• Receptief- Taakgericht: Conformiteit (Consciëntieus) - De C-factor meet de manier waarop je reageert op regels en procedures gesteld door derden. Heb je de drang om de juiste dingen vooral op de juiste manier te doen en  wil je kritiek voorkomen of ben je eerder een ‘trial and error’-fan?

Alle  4 dimensies of stijlen zijn in meer of mindere mate aanwezig zijn in onze gedragspatronen. Het is deze unieke combinatie van intensiteit op deze 4 dimensies dat maakt dat we elk onze unieke samenstelling hebben, geen “hokjesdenken” dus.

2 - Drijfveren

Onze drijfveren spelen een belangrijke rol als initiator in ons gedrag. Ze vormen bij wijze van spreken de motor achter dat gedrag en geven er tegelijkertijd richting aan. Drijfveren bepalen in belangrijke mate wat we belangrijk vinden in het leven en in wat voor situaties we geneigd zijn om in actie te komen. Uw drijfveren zijn bepalend voor de houding of attitude die u aanneemt in reactie op wat er om u heen gebeurt. Vaak worden onze drijfveren ook wel 'verborgen' motivatoren genoemd, omdat het niet altijd makkelijk valt te achterhalen wat iemands drijfveren zijn, soms ook niet voor de persoon in kwestie. Het is de bedoeling u met dit rapport meer inzicht te geven in de drijfveren die voor u belangrijk zijn, en die mede bepalend zijn voor de kwaliteiten die u meebrengt naar uw werkomgeving.

De Werkgerelateerde Drijfveren Analyse  meet het relatieve belang gemeten dat een individu hecht aan een zestal drijfveren: de Intellectuele, Praktische, Esthetische,Sociale, Individualistische en Traditionalistische drijfveer. Met drijfveer wordt bedoeld: het perspectief van waaruit wij de wereld bekijken, datgene wat ons werkelijk beweegt en onze houding in tal van situaties bepaalt.

Drijfveer de behoefte om
Intellectueel te weten
Praktisch investeringen terug te verdienen
Esthetisch balans te vinden
Sociaal te helpen
Individualistisch macht uit te oefenen
Traditionalistisch orde te scheppen

 

Waar gedrag iets zegt over de manier waarop u reageert en handelt, vormen uw drijfveren de reden dat u reageert en bepalen ze in belangrijke mate de richting en het doel van uw gedrag. Door uw drijfveren laten te meten krijg je een beter begrip van de unieke kwaliteiten die u een organisatie of werkomgeving te bieden heeft.

Indien je meer info wenst, contacteer me vrijblijvend via de contact pagina.